Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

Product 1.3.6-4 Beheer terreinen van derden

Product 1.3.6-4 Beheer terreinen van derden

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

6.193

4.135

0

0

4.135

4.119

16

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

6.193

4.135

0

0

4.135

4.119

16

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.135
Gerealiseerd € 4.119
Afwijking € 16
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13