Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Beleidsmatige verantwoording

Dit hoofdstuk biedt, in aanvulling op de jaarrekening, een samenvatting van de besluiten waarop de beleidsuitvoering is gebaseerd. In het bijzonder gaat het om het Coalitieakkoord "Elke dag beter. Zuid-Holland", de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (RGBL) en de bijbehorende uitvoeringsagenda, Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in afspraken betreffende het beheer van gebieden en voorzieningen en de opvattingen van GS over het betrekken van gebiedspartijen bij de uitvoering van het groenbeleid. Tenslotte blikt het vooruit op verwachte ontwikkelingen in het groenbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13