Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Financiële verantwoording

Het PZG onderbouwt de begroting voor de groene doelen op het niveau van taken en producten, specifiek van de doelen 1-3, 1-4 en 1-5. Voordat verder op de doelen wordt ingegaan op de financiële verantwoording van de producten, zijn ter aansluiting op de jaarrekening in deze paragraaf op doelniveau de financiële resultaten weergegeven. Daarnaast wordt o.a. de besteding van een aantal financieringsbronnen weergegeven waaronder de POP3 middelen, de impulsgelden uit de Hoofdlijnenakkoorden 2012-2015 en 2016-2019. Dit is vanwege het aflopen van het Hoofdlijnenakkoord de laatste verantwoording in de huidige begrotingsstructuur. In de volgende verantwoordingsboekwerken zal de nieuwe begrotingsstructuur gehanteerd gaan worden.
In de doelen geeft het jaarverslag PZG per product een doorkijk van de bestedingen.
In de paragraaf Omvang en opbouw van de groene reserve wordt specifiek aandacht besteed aan de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de groene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13