Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Home

Bijlagen

Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.

Subsidieparagraaf

Doelen

Financiële bron

2019

Cumulatief 2017 t/m 2025

(bedragen x € 1.000)

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

P3 m2.1a Trainingen en demonstraties

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

64

47

17

719

122

597

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

185

0

185

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

74

74

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

64

47

17

220

47

173

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

32

0

32

139

0

139

Totaal

160

94

66

1.336

243

1.093

P3 m2.1b Trainingen water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

242

323

-82

669

524

145

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

30

-30

0

30

-30

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

0

82

-82

81

162

-82

Totaal

242

435

-193

749

716

33

P3 m2.2b Fys.inv.water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

0

0

31

0

31

Totaal

0

0

0

31

0

31

P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

300

0

300

893

0

893

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

294

0

294

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

300

234

66

441

375

66

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

0

0

0

300

0

300

Totaal

600

234

366

1.927

375

1.553

P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

900

852

48

3.058

977

2.081

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

602

0

602

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

225

225

0

350

350

0

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Reserve UPG 40

675

655

20

2.075

655

1.420

Totaal

1.800

1.731

69

6.086

1.981

4.104

P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

0

0

0

182

0

182

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

186

0

186

Totaal

0

0

0

368

0

368

P3 m2.6a Niet-prod inv. Water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

2.500

1.902

598

6.950

2.910

4.040

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

6.000

4.742

1.258

15.185

8.728

6.457

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Provinciale middelen

0

0

0

2

2

0

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Groene ambities

0

0

0

260

0

260

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

300

81

219

312

92

219

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Reserve UPG 40

0

0

0

1.520

0

1.520

Totaal

8.800

6.725

2.075

24.228

11.731

12.497

P3 m2.6b Niet-prod inv Water interna

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

0

0

49

0

49

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Provinciale middelen

0

232

-232

0

232

-232

Totaal

0

232

-232

49

232

-183

P3 m2.7a Samenwerken innovaties

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

1.250

1.580

-330

5.150

2.803

2.348

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

150

0

150

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

729

729

0

1.910

1.910

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

521

950

-429

3.051

950

2.101

Totaal

2.500

3.259

-759

10.261

5.663

4.598

P3 m2.7b Samenwerken innovat water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

30

30

0

105

105

0

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

30

30

0

105

105

0

Totaal

60

60

0

210

210

0

P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

60

59

1

97

88

9

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

29

29

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

8

0

8

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

60

59

1

60

59

1

Totaal

120

117

3

194

176

19

P3 m3 Leader

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

476

297

178

1.851

513

1.338

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

934

0

934

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

230

236

-7

530

536

-7

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

110

123

-13

202

202

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

0

0

0

423

0

423

Totaal

816

657

158

3.939

1.251

2.689

P3 Uitvoeringskosten

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Bijdragen van derden algemeen

100

0

100

261

61

200

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Provinciale middelen

0

0

0

8

8

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

12

-12

2.635

657

1.978

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

750

1.445

-695

1.608

2.303

-695

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

0

324

-324

0

324

-324

Totaal

850

1.781

-931

4.512

3.353

1.159

P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Groene ambities

0

0

0

324

0

324

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

EU bijdragen algemeen

200

145

55

1.205

592

613

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

575

575

0

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

Reserve UPG 40

200

212

-12

460

212

248

Totaal

400

358

42

2.564

1.379

1.186

TOTAAL
(excl bijdrage wp)

16.347

15.684

663

56.456

27.310

29.146

Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)

Subsidieparagraaf

Doelen

Financiële bron

2019

Cumulatief 2017 t/m 2025

(bedragen x € 1.000)

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

SNL Agrarisch natuurbeheer

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Provinciale middelen

2.773

2.183

590

19.490

4.000

15.489

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

EU bijdragen algemeen

3.506

4.336

-830

21.435

12.443

8.992

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

DE-I Uitk.prov.f.Natuur

0

0

0

1.102

1.102

0

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Bijdragen van derden algemeen

320

215

105

1.721

656

1.065

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

-1

-1

0

Totaal

6.599

6.735

-136

43.746

18.200

25.546

SNL natuurbeheer

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Provinciale middelen

11.106

10.584

522

93.384

20.894

72.490

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

DE-I Uitk.prov.f.Natuur

0

0

0

8.858

8.858

0

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

Groene ambities

0

0

0

5.347

5.347

0

Totaal

11.106

10.584

522

107.589

35.099

72.490

TOTAAL
(excl bijdrage wp)

17.705

17.319

386

151.334

53.298

98.036

Subsidies SNL naar begrotingsdoel:

Provinciaal doel

2019

Cumulatief 2017 t/m 2025

(bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie

Ruimte

Budget

Realisatie

Ruimte

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

9.102

7.452

1.649

25.267

12.890

12.377

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

1.800

1.731

69

6.453

1.981

4.472

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

5.446

6.500

-1.055

24.735

12.439

12.297

Totaal

16.347

15.684

663

56.456

27.310

29.146

Pop3 uitvoeringsprogramma naar financieringsbron:

Financieringsbron

2019

Cumulatief 2017 t/m 2025

(bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie

Ruimte

Budget

Realisatie

Ruimte

Bijdragen van derden algemeen

2.772

2.137

635

7.737

3.440

4.297

EU bijdragen algemeen

9.522

8.400

1.121

29.193

14.774

14.419

Groene ambities

0

12

-12

5.577

657

4.921

Provinciale middelen

0

232

-232

10

242

-232

Reserve UPG 40

1.519

1.922

-403

8.109

1.922

6.187

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

2.534

2.980

-446

5.829

6.275

-446

Totaal

16.347

15.684

663

56.456

27.310

29.146

Pop3 SNL naar begrotingsdoel:

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie totaal

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Totaal

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

5.308

6.157

6.735

18.200

5.891

5.781

6.329

2.560

2.560

2.560

43.881

Totaal

5.308

6.157

6.735

18.200

5.891

5.781

6.329

2.560

2.560

2.560

43.881

UPG40

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018

Realisatie t/m 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Totaal

DOEL 1-2 - Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

12

12

300

580

940

0

0

1.832

DOEL 1-3 Recreatie en groenbeleving

6.967

15.006

6.720

1.849

107

213

0

23.895

DOEL 1-4 Natuur en biodiversiteit

125

125

225

535

865

0

0

1.750

DOEL 1-5 Duurzame landbouw

1.888

4.009

2.259

1.634

345

0

0

8.247

Subtotaal exploitatielasten

8.992

19.152

9.504

4.598

2.257

213

0

35.724

Reserve storting 01038

1.639

12.161

1.216

0

0

0

0

13.377

reserve onttrekking 01038

-990

-1.671

-720

-4.598

-2.257

-213

0

-9.459

Totaal

9.641

29.641

10.000

0

0

0

0

39.641

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13