Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-6

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-6

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

0

36

-36

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

0

36

-36

0

0

0

0

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 0
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 0
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13