Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

Product 1.3.7-1 Groenparticipatie

Product 1.3.7-1 Groenparticipatie

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

1.964

2.485

-400

0

2.085

2.015

70

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

1.964

2.485

-400

0

2.085

2.015

70

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.085
Gerealiseerd € 2.015
Afwijking € 70
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13