Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Product 1.5.2-1 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Product 1.5.2-1 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

4.179

4.471

1.014

-390

5.096

6.713

-1.618

Baten

1.487

1.677

584

-265

1.996

2.708

-712

Totaal baten en lasten

2.692

2.794

431

-125

3.100

4.005

-906

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 5.096
Gerealiseerd € 6.713
Afwijking € -1.618
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13