Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.5.3 Faciliteren aanvragen kavelruil

Product 1.5.3-1 Faciliteren aanvragen kavelruil

Product 1.5.3-1 Faciliteren aanvragen kavelruil

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

123

410

0

-150

260

-47

307

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

123

410

0

-150

260

-47

307

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 260
Gerealiseerd € -47
Afwijking € 307
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13