Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Product 1.3.5-2 Realisatie en ontwikkeling recreatiegebieden door derden

Product 1.3.5-2 Realisatie en ontwikkeling recreatiegebieden door derden

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

-273

2.203

0

0

2.203

951

1.253

Baten

0

0

0

0

0

740

-740

Totaal baten en lasten

-273

2.203

0

0

2.203

211

1.993

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.203
Gerealiseerd € 951
Afwijking € 1.253
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13