Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Doel 1-3 Recreatie en groenbeleving

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Tot deze taak behoren vijf producten. Ook de doorbelasting van loon- en kapitaalkosten in het kader van de overheveling van de taken van DLG naar de provincie valt onder deze taak. De afzonderlijke producten zijn:

  1. Realisatie & ontwikkeling recreatiegebieden door PZH
  2. Realisatie & ontwikkeling recreatiegebieden door derden
  3. Realisatie groen door landschapstafels
  4. Realisatie recreatieve routenetwerken
  5. Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen algemeen
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13