Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Product 1.3.5-4 Realisatie recreatieve routenetwerken

Product 1.3.5-4 Realisatie recreatieve routenetwerken

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

871

2.038

0

-523

1.515

1.361

154

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

871

2.038

0

-523

1.515

1.361

154

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.515
Gerealiseerd € 1.361
Afwijking € 154
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13