Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-5

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-3-5

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

1.647

1.938

4

53

1.995

1.895

100

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

1.647

1.938

4

53

1.995

1.895

100

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.995
Gerealiseerd € 1.895
Afwijking € 100
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13