Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

Product 1.3.7-3 Transitie G.Z-H en natuur-en recreatieschappen

Product 1.3.7-3 Transitie G.Z-H en natuur-en recreatieschappen

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

3.485

2.970

8

-77

2.901

2.894

7

Baten

21

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

3.464

2.970

8

-77

2.901

2.894

7

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.901
Gerealiseerd € 2.894
Afwijking € 7
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13