Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

Product 1.3.7-4 Organisatiekosten recreatie

Product 1.3.7-4 Organisatiekosten recreatie

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

106

127

0

0

127

74

53

Baten

0

5

0

0

5

0

5

Totaal baten en lasten

106

122

0

0

122

74

48

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 127
Gerealiseerd € 74
Afwijking € 53
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13