Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

Product 1.3.7-5 Innovatie in recreatie en groenbeleving algemeen

Product 1.3.7-5 Innovatie in recreatie en groenbeleving algemeen

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

337

1.200

0

-650

550

292

258

Baten

10

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

327

1.200

0

-650

550

292

258

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 550
Gerealiseerd € 292
Afwijking € 258
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13