Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

Product 1.4.7-1 Natuurbeheer NNN: SNL/SKNL

Product 1.4.7-1 Natuurbeheer NNN: SNL/SKNL

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

13.148

13.611

0

-838

12.773

11.520

1.253

Baten

0

0

0

0

0

33

-33

Totaal baten en lasten

13.148

13.611

0

-838

12.773

11.487

1.286

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 12.773
Gerealiseerd € 11.520
Afwijking € 1.253
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13