Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

Product 1.4.7-2 Agrarisch natuurbeheer

Product 1.4.7-2 Agrarisch natuurbeheer

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

6.157

7.064

0

-465

6.599

6.735

-136

Baten

4.446

3.826

0

0

3.826

4.534

-708

Totaal baten en lasten

1.711

3.238

0

-465

2.773

2.201

572

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 6.599
Gerealiseerd € 6.735
Afwijking € -136
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13