Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

Product 1.4.7-5 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud algemeen

Product 1.4.7-5 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud algemeen

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

77

0

0

50

50

73

-23

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

77

0

0

50

50

73

-23

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 50
Gerealiseerd € 73
Afwijking € -23
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13