Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

Product 1.4.7-4 Wet Natuur / soortenbeleid / Faunabeheer

Product 1.4.7-4 Wet Natuur / soortenbeleid / Faunabeheer

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

4.109

5.776

0

95

5.871

4.389

1.482

Baten

287

480

0

-110

370

209

161

Totaal baten en lasten

3.822

5.296

0

205

5.501

4.181

1.321

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 5.871
Gerealiseerd € 4.389
Afwijking € 1.482
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13