Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

Product 1.4.8-1 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie algemeen

Product 1.4.8-1 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie algemeen

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

1.822

1.366

0

0

1.366

1.238

128

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

1.822

1.366

0

0

1.366

1.238

128

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.366
Gerealiseerd € 1.238
Afwijking € 128
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13