Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

Product 1.4.8-2 Monitoring Natuur

Product 1.4.8-2 Monitoring Natuur

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

1.235

1.334

0

0

1.334

1.286

48

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

1.235

1.334

0

0

1.334

1.286

48

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.334
Gerealiseerd € 1.286
Afwijking € 48
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13