Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

Product 1.4.8-3 Vergroting biodiversiteit buiten NNN

Product 1.4.8-3 Vergroting biodiversiteit buiten NNN

Financiële verantwoording

Voor dit product zijn geen financiële middelen ingezet.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 0
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 0
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13