Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.5.1 Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkelen en innovatie landbouw

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-5-1

Doorbelasting loon en kapitaallasten taak 1-5-1

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

1.352

1.318

45

50

1.413

1.448

-35

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

1.352

1.318

45

50

1.413

1.448

-35

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.413
Gerealiseerd € 1.448
Afwijking € -35
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13