Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.5.1 Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkelen en innovatie landbouw

Product 1.5.1-1 Programma's voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuning projecten

Product 1.5.1-1 Programma's voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuning projecten

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

-4.218

2.109

2.256

625

4.990

3.948

1.042

Baten

285

357

93

275

726

301

425

Totaal baten en lasten

-4.503

1.752

2.163

350

4.265

3.647

618

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.990
Gerealiseerd € 3.948
Afwijking € 1.042
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13