Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

Product 1.4.6-1 Gouwe Wiericke

Product 1.4.6-1 Gouwe Wiericke

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

756

4.036

0

-1.906

2.130

983

1.147

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten en lasten

756

4.036

0

-1.906

2.130

983

1.147

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.130
Gerealiseerd € 983
Afwijking € 1.147
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13