Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

Product 1.4.6-2 Krimpenerwaard

Product 1.4.6-2 Krimpenerwaard

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

5.928

11.115

0

-3.653

7.463

8.411

-948

Baten

8

0

0

0

0

355

-355

Totaal baten en lasten

5.919

11.115

0

-3.653

7.463

8.056

-593

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 7.463
Gerealiseerd € 8.411
Afwijking € -948
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13