Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

Product 1.4.6-4 Overig NNN

Product 1.4.6-4 Overig NNN

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

3.907

6.304

-1.266

-2.793

2.246

1.353

893

Baten

1.870

0

400

0

400

318

82

Totaal baten en lasten

2.037

6.304

-1.666

-2.793

1.846

1.035

811

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 2.246
Gerealiseerd € 1.353
Afwijking € 893
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13