Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

Product 1.4.7-3 Natura 2000 / PAS

Product 1.4.7-3 Natura 2000 / PAS

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

2.979

4.274

0

-507

3.767

3.722

45

Baten

134

134

0

0

134

134

0

Totaal baten en lasten

2.845

4.141

0

-507

3.634

3.589

45

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.767
Gerealiseerd € 3.722
Afwijking € 45
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13