Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

Product 1.4.6-10 IODS

Product 1.4.6-10 IODS

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

1.552

3.823

-1.768

-840

1.215

644

572

Baten

705

0

0

0

0

4

-4

Totaal baten en lasten

848

3.823

-1.768

-840

1.215

640

576

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.215
Gerealiseerd € 644
Afwijking € 572
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13