Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

Product 1.4.6-11 PMR 750

Product 1.4.6-11 PMR 750

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

16.171

6.325

1.273

784

8.382

6.912

1.470

Baten

15.992

5.087

818

796

6.701

4.866

1.835

Totaal baten en lasten

180

1.238

455

-13

1.680

2.046

-366

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.382
Gerealiseerd € 6.912
Afwijking € 1.470
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13