Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Taak 1.4.6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

Product 1.4.6-7 Grondtransacties GVG en & pachtopbrengsten

Product 1.4.6-7 Grondtransacties GVG en & pachtopbrengsten

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2018

Primaire Begroting 2019

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2019

Rekening 2019

Vergelijk Begroting na wijziging Rekening

Lasten

6.156

3.060

0

500

3.560

5.849

-2.289

Baten

39.270

13.778

0

250

14.028

9.544

4.485

Totaal baten en lasten

-33.114

-10.718

0

250

-10.468

-3.695

-6.774

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 3.560
Gerealiseerd € 5.849
Afwijking € -2.289
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13