Programma Zuid-Hollands Groen Jaarverslag 2019
portal

Verantwoording

Financiële verantwoording

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Zuid-Holland (POP-3) is een financieringsinstrument om Europese middelen in te zetten bij de realisatie van provinciaal beleid. In de begroting is dit terug te vinden in begrotingsdoelen 1.2, 1.4 en 1.5.

In 2023 verantwoordt de lidstaat Nederland het PlattelandsOntwikkelings Programma aan de Europese Commissie. Daarom moeten uiterlijk eind 2022 de gesubsidieerde projecten zijn afgerond. In het algemeen kennen de gesubsidieerde innovatieprojecten een looptijd van 3 jaar. Dat betekent dat in 2019 de laatste openstellingen voor verbetering van concurrentiekracht en voor innovatie hebben plaatsgevonden. Alleen de openstelling voor LEADER loopt nog in 2020, de LEADER projecten kennen doorgaans een kortere looptijd.

Toelichting
In 2019 hebben de volgende POP-3 openstellingen plaatsgevonden:

POP-3 maatregel

Datum open-
stelling

Datum
sluiting

Aantal aangevraagd/ ontvankelijk/
Toe te kennen

Deelplafond openstelling

Totaal aangevraagde subsidie

Totaal toe te kennen subsidie

2.1 Kennis- overdracht

27-05-2019

20-06-2019

2/2/1

€ 350.000,-

€ 397.616,-

€250.000,-

2.3 Duurzame investeringen jonge landbouwers

03-12-2018

08-02-2019

62/53/50

€ 1.060.000,-

€ 1.055.788,55

€ 844.177,67

2.6 Niet-productieve investeringen water

03-04-2019

16-05-2019

6/6/6

€ 15.742.640,07

€ 15.742.640,07

€ 15.742.640,07

2.7 Samenwerking duurzame innovaties

04-02-2019

10-04-2019

24/24/10

€ 4.341.641,71

€ 10.925.988,-

€ 4.341.641,71

3. LEADER

04-03-2019

01-04-2019

4/2/2

€ 1.275.000,-

€ 427.204,-

€ 200.000,-

3. LEADER

15-07-2019

31-11-2019

3/3/3

€ 1.650.000,-

€ 419.300,-

€ 419.300,-

Op 2 maart 2015 is de Uitvoeringsregeling POP-3 voor het eerst toegepast. Tot en met 31 december 2019 is er in totaal € 39.403.616,51 aan subsidie verleend.

Per maatregel is de verdeling als volgt:

Maatregel

Aantal verleningen

Verleend subsidiebedrag

Kennisoverdracht

10

€ 1.296.530,35

Fysieke investeringen

9

€ 1.314.580,85

Jonge Landbouwers

151

€ 2.416.202,50

Niet-productieve investeringen biodiversiteit en landschap

8

€ 3.133.054,95

Niet-productieve investeringen water

24

€ 21.720.483,82

Samenwerking duurzame innovaties

20

€ 7.291.124,28

Samenwerking in het Europees Innovatie Partnerschap

1

€ 175.744,65

LEADER

13

€ 2.055.895,11

Totalen

236

€ 39.403.616,51

Evaluatie
De Uitvoering van het POP-3 wordt landelijk, door provincies en ministerie van LNV, gemonitord en geëvalueerd. De wijze van evaluatie is in Europese verordeningen voorgeschreven. De evaluatie vindt gedurende de POP-3 periode tweemaal plaats. In 2019 heeft de tussentijdse evaluatie plaats gevonden over de jaren 2014 tot en met 2018. Aan het eind van de POP-3 periode vindt in 2023 de eindevaluatie plaats. Daarnaast stelt het Regiebureau POP jaarlijks een verslag over de uitvoering van het POP-3 op.
De evaluaties en jaarverslagen geven inzicht in de mate waarin de doelen van het programma worden verwezenlijkt. Deze verslagen zijn te raadplegen op de website van het Regiebureau POP.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2020 10:05:27 met de export van 06/04/2020 09:32:13